Evaluatie

Graag horen we je mening over de laatste editie van de Europeade in Viseu!
Mogen we je vragen daarvoor deze evaluatie in te vullen?

De evaluatie is afgesloten op 26/11/2018.