Constitutionele Akte van de Europeade van 15 november 1997

De Europeade is de uitdrukking van een daad van geloof in vriendschap en broederschap tussen de volkeren van het Europese continent, gebaseerd op het idee van "eenheid in verscheidenheid".

Het neemt onder meer de vorm aan van een jaarlijkse bijeenkomst van enkele duizenden Europeanen die gedurende vijf dagen samenkomen om dit geloof tot uitdrukking te brengen - via de volkskunsten en -tradities van hun regio.

De organisatie van dit evenement valt onder de verantwoordelijkheid van een internationaal comité dat bestaat uit leden die de verschillende regio's van Europa vertegenwoordigen en dat een dagelijks bestuur machtigt.

Om dit idee beter te verspreiden zal het Europeade-evenement op verschillende plaatsen plaatsvinden en zal de praktische organisatie worden toevertrouwd aan een plaatselijk comité in samenwerking met en onder de verantwoordelijkheid van het internationale comité.

Document goedgekeurd, met het akkoord voor de oprichting van een internationale vereniging zonder winstoogmerk, EUROPEADE genaamd, met zetel in ANTWERPEN, alsmede voor de oprichting van een commissie voor het opstellen van officiële statuten.

Gedaan te Antwerpen, op 15 november 1997.