Frequently asked questions

Instructies voor het online registreren

Ga naar http://www.europeade.eu/nl/home
Klik op ‘LOGIN’ in rechter bovenhoek
 
Vul de introductiepagina in en klik op ‘REGISTER’
Je kiest zelf je 'username' en 'password'.
 
Vul volgende pagina in (vergeet je ‘username’ en ‘password’ niet en klik op ‘Register’
Soms zie je deze kader, d.w.z. dat je de mail naar je email adres is verzonden nog niet bevestigd hebt. Bevestig eerst deze mail en je kan terug inloggen om verder te gaan met je registratie.

Ga naar http://www.europeade.eu/nl/home
Klik op ‘LOGIN’ in rechter bovenhoek
 
Vul de pagina in en klik op ‘LOGIN’
 
Je vindt in de linkerkolom ‘registratieformulier’ - klik hierop en 
Ga naar de volgende pagina aan de linkerkant A. Contact details
Vul de gevraagde gegevens in en klik op ‘Save’
Ga naar de volgende pagina aan de linkerkant B. Groepdetails
Vul de gevraagde gegevens in en klik op ‘Save’
Ga naar de volgende pagina……
Telkens je een pagina hebt ingevuld klik je op ‘Save’ en ga je naar de volgende pagina
Gelieve de pagina’s A tot G zo volledig mogelijk in te vullen en zeker te vervolledigen voor 1 mei 2018.
Voor pagina H heb je tijd tot 1 juni 2018.
Nadat je alles hebt ingevuld en je je registratie ondertekend hebt klik je op ‘registratie indienen’
Je kan je registratie herzien/aanpassen tot 1 mei 2018
 

De deelnamevergoeding bedraagt per persoon:
 120 €  voor volwassenen
120 €  voor jongeren van 13 jaar tot 17 jaar
  75 €  voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar
    0 €  voor kinderen onder de 3 jaar
Dit bedrag omvat de maaltijden van woensdagavond tot maandagochtend, het verblijf in een school en het programma.
Het bedrag kan in twee delen worden betaald: het eerste tegen 20 februari en het tweede tegen 1 mei.
De deelnamevergoeding moet ook worden betaald door de buschauffeurs indien zij als leden van de groep worden beschouwd en de faciliteiten voor de deelnemers gebruiken.
Een gratis kaart waarmee u gedurende een tijdelijk verblijf in de 28 EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland toegang hebt tot medisch noodzakelijke zorg binnen het openbare zorgstelsel. Deze kaart bewijst dat u in orde bent met de ziekteverzekering in uw land van herkomst. U krijgt de zorg onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde kosten (in sommige landen gratis) als de mensen die in dat land verzekerd zijn.
Belangrijk – de Europese ziekteverzekeringskaart:
-  is geen alternatief voor een reisverzekering. De kaart dekt geen particuliere gezondheidszorg of kosten voor bijvoorbeeld repatriëring of verloren/gestolen eigendommen.
-  dekt geen kosten als u reist met het uitdrukkelijke doel een medische behandeling te ondergaan.
-  geeft geen garantie dat u gratis geholpen wordt. Aangezien het zorgstelsel in ieder land anders is, kunnen diensten die in eigen land gratis zijn, in een ander land wel kosten met zich meebrengen.
Opgelet: als u verhuist naar een ander land, kunt u de Europese ziekteverzekeringskaart niet gebruiken, maar moet u zich registreren met het S1-formulier om medische zorg te krijgen in uw nieuwe woonplaats.
Toepassingen
De Europese ziekteverzekeringskaart is:
- individueel (elk lid van het gezin moet dus een eigen kaart hebben)
- alleen geldig bij een tijdelijk verblijf
- beperkt tot onvoorziene medische zorg
Voor specifiekere gezondheidssituaties zoals een ziekenhuisopname of een repatriëring kan een aanvullende verzekering de meeste kosten dekken.
Als u uw bijdrage voor de verplichte ziekteverzekering heeft betaald, kunt u de Europese ziekteverzekeringskaart gratis afhalen bij uw ziekenfonds. Bij sommige ziekenfondsen kunt u de kaart zelfs online bestellen.
Vraag de kaart tijdig aan, zodat u ze voor uw vertrek in uw bezit heeft.
De Europese ziekteverzekeringskaart is maximaal twee jaar geldig. Als u de kaart verliest, dan kan uw ziekenfonds u een voorlopig vervangingsgetuigschrift afleveren. In dringende situaties kan uw ziekenfonds de kaart per fax of e-mail versturen naar het land waar u verblijft.

Alle betalingen moeten vooraf gebeuren. Wij kunnen op woensdag 25 juli in Viseu geen extra personen inschrijven en geen betaling van inschrijvingsgeld aanvaarden.

Om organisatorische redenen kunnen alleen vooraf ingeschreven groepen worden aanvaard.

Groepen die met minder deelnemers arriveren dan aanvankelijk gemeld en betaald, zullen geen terugbetaling ontvangen.

Bij de inschrijving hebben jullie 50 % van het inschrijvingsgeld betaald. Met de 2de betaling (vóór 01-05) kan het saldo van de betaling aangepast worden aan het aantal deelnemers van dat moment (meer of minder).
Tot 15-06 kunnen wij het teveel betaalde bedrag terugstorten. Na deze datum kan dit echter niet meer aangezien wij dan de 1ste doorstorting hebben gedaan naar de organiserende stad.

1ste betaling samen met de inschrijving  vóór 20-02-2018

Saldo vóór 01-05-2018

Dansgroepen met minder dan 10 dansers moeten zich bij een andere groep aansluiten om een groep van meer dan tien leden te vormen. Iedereen betaalt zijn of haar deelnamevergoeding via de grotere groep, niet individueel.

Opdat uw inschrijving geldig zou zijn, moet 50% van het inschrijvingsgeld worden gestort op de volgende rekening:

IBAN BE65 4033 0607 6196 

BIC KREDBEBB

van het INTERNATIONAAL EUROPEADE COMITÉ,

KBC bank Wijnegem, Turnhoutsebaan 297, BE – 2110 Wijnegem.

Alleen betalingen op deze rekening worden aanvaard. Het Internationaal Comité zal elke andere vorm van inschrijving en betaling weigeren. Belangrijk! Alle bankkosten zijn voor rekening van de groep.

Vermeld bij elke betaling altijd de naam van de groep. Er zijn in het verleden veel problemen geweest met betalingen die zonder naamreferentie werden ontvangen. Dat leidt onvermijdelijk tot nodeloze kosten en werk.

Het saldo moet uiterlijk op 1 mei 2018 op dezelfde rekening worden ontvangen.

Groepen die voor deze datum het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld niet hebben betaald, moeten helaas worden geweigerd.

De deelnemers verblijven in scholen in Viseu. De kindergroepen zullen in één of meer aparte scholen verblijven.

Alle deelnemers ontvangen een matras, een kleerhanger en een stoel en moeten hun eigen slaapzak of lakens en een deken meebrengen. 

Groepen die samen met dezelfde bus reizen, logeren op dezelfde plaats. Dit moet op het inschrijvingsformulier worden vermeld.

Regio’s die op de opening- of slotmanifestatie gezamenlijk optreden krijgen de kans hun regiodans te repeteren op donderdag (voor de openingsmanifestatie) en/of op zondag (voor de slotmanifestatie).
Ook de kinder- en jeugdgroepen hebben een repetitie voor de gezamenlijke dans tijdens de workshop op zaterdag en een generale repetitie op zondag van 10:00 tot 10:30.
De groepen die aangesproken werden om de vlagoverdrachten mee uit te voeren hebben eveneens een repetitiemoment:
donderdag van 09:00 tot 10:00 vlagoverdracht  voor openingsmanifestatie
zondag van 09:00 tot 10:00 vlagoverdracht voor slotmanifestatie
De repetitie voor de dodenherdenking vindt plaats op donderdag van 10:00 tot 11:00.

Er wordt met de kinder- en jeugdgroepen 1 workshop gehouden

Tijdens deze workshop zullen de kinderen onder begeleiding van professionele begeleiders samen een danscreatie van de gastregio aanleren, welke ze op de slotmanifestatie van zondag zullen voorstellen aan het publiek.

De dansen werden op voorhand reeds doorgestuurd en zullen in de individuele groepen al zijn aangeleerd en/of doorgenomen. Op de workshop zullen de dansen herhaald worden maar vooral ook de opstelling en choreografie voor zondag worden aangeleerd.

We beperken u en ons tot 1 workshopmoment. We vragen dan ook aan alle kinder- en jeugdgroepen om zeker aanwezig te zijn zodat we stipt kunnen starten. Zo kunnen zij met een grote groep schitteren op de slotmanifestatie.

Op donderdag en vrijdag van 22:30 tot 24:00 zijn er jam-sessie’s voor de muzikanten in cafés in het stadscentrum. Enkele muziekgroepen, die zich hiervoor hebben opgegeven, zullen starten met het spelen van hun eigen muziek en deze met elkaar uitwisselen. Het is logisch en ook aanbevolen dat alle muzikanten van alle groepen zich daarbij mogen aansluiten. Er wordt gespeeld zonder geluidsversterking.

Breng enkele ”hard copy” mee van leuke muzieknummers uit uw repertorium. Dit vergemakkelijkt alvast het samenspel. Alle andere, niet musicerende Europeade deelnemers zijn uiteraard welkom om naar hun muziek te luisteren en daar ook vrij op te dansen.

De volgende maaltijden worden voor de deelnemers verzorgd:

5 x ontbijt: donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag

4 x lunch: donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag

5 x avondmaal: woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag

Gelieve ten laatste op 01-05-18 in pagina H. van de online registratie het aantal mensen van uw groep te vermelden die speciale dieetbehoeften hebben (zuivelvrij, lactosevrij, lactosearm, glutenvrij, vegetarisch, geen vis, geen noten, veganistisch enz.). U kunt deze informatie, met inbegrip van de namen, tot dan invullen.                                                                             

Indien u van plan bent om een of meer maaltijden niet te gebruiken, omdat u een uitstap maakt of om andere redenen, verzoeken wij u vriendelijk het secretariaat (info@europeade.eu) vooraf te informeren.

De groepen kunnen 1-2 dagen vroeger arriveren en/of 1-2 dagen later vertrekken. Het lokale organiserende comité van Viseu zal de groepen in scholen onderbrengen. Een bijkomende overnachting in het schoolgebouw kost 15 €/persoon/dag voor het verblijf, maaltijden niet inbegrepen. Gelieve bij uw betaling de volgende referentie te vermelden: 'Europeade – bijkomende overnachting + naam van de groep + aantal personen'. De betalingen moeten voor 1 mei 2018 gebeuren, rechtstreeks op de rekening van het IEC. Gelieve een kopie van uw overschrijving naar het secretariaat in Sint-Pauwels te sturen als bewijs van de betaling.

Alle groepen die vroeger willen arriveren of later vertrekken, moeten contact opnemen met het secretariaat in Sint-Pauwels  info@europeade.eu.

Het productiemanagement zal:

-       De optredens billijk en eerlijk verdelen, afhankelijk van de aangeboden mogelijkheden;

-       U informeren over de inschrijving van andere groepen uit uw regio of nationale gemeenschap, zodat u een gezamenlijke voorstelling kunt geven;

-       U vooraf informeren over het programma van het evenement waarin u zult optreden;

-       U vooraf via e-mail een documentatiemap sturen. De informatie omvat kaarten, routebeschrijvingen en de programma's van alle evenementen waar uw groep aan zal deelnemen tijdens de Europeade.

Enkel journalisten in het bezit van een officiële perskaart zullen als gasten worden aanvaard. Hun hotelkosten worden – enkel gedurende de Europeade, d.w.z. van woensdag t.e.m. zondag – betaald door het Organisatiecomité. Het I.E.C. beslist over de registratie voor de deelname van voorgedragen journalisten. De journalisten staan zelf in voor onkosten voor eventuele personen die hen vergezellen.

Journalisten moeten voor 1 MEI 2018 de volgende informatie verstrekken aan het Europeade-comité in Sint-Pauwels:

     - Hun familienaam, voornaam en adres

     - Een fotokopie van hun officiële perskaart

     - Naam van de publicatie die ze vertegenwoordigen (dit geldt ook voor radio- en televisiereporters)

Van de journalisten wordt verwacht dat ze vooraf één artikel aan de Europeade wijden en uiterlijk een maand na de Europeade ook een verslag in een krant of magazine publiceren, bij voorkeur met enkele foto’s. Ze worden verzocht om van beide artikelen een origineel exemplaar naar het secretariaat van Europeade in Sint-Pauwels te sturen.

Van de visuele media verwachten we na de Europeade een kopie van de opgenomen video.

Journalisten die nalaten om ons hun verslaggeving te bezorgen, zullen in de toekomst niet meer worden uitgenodigd.

Bij aankomst in Viseu dienen journalisten zich aan te melden bij het secretariaat – Pavilhão Gimnodesportivo do Fontelo - Avenida José Relvas - 3500-143 Viseu   – waar ze alle nodige informatie omtrent hun verblijf zullen ontvangen.

Het koorconcert vindt vrijdag plaats. Dit akoestische concert bestaat uit optredens van vocale groepen.

Het gaat om een kooravond dus enkel zang (eventueel begeleid door muziekinstrumenten),  geen muzieknummers of dansen (ook niet simultaan).

De duur van de optredens hangt af van het aantal deelnemende groepen.

De muzikanten die versterking nodig hebben voor hun instrumenten, kunnen op een beperkte versterking rekenen, op voorwaarde dat zij ze vooraf aanvragen op het bijgevoegde 'Podiumformulier – Muzikanten'.

U kunt op alle podia cd/mp3 en geluidsversterking gebruiken.

 Tijdens de openings- en de slotceremonie treden de dansgroepen op als vertegenwoordigers van hun regio of nationale gemeenschap. Vanwege het voortdurend grotere aantal deelnemende groepen (250 groepen in 2015) is het onmogelijk geworden om elke dansgroep tijdens deze evenementen tijd te geven voor een individueel optreden. Daarom moeten wij erop aandringen dat dansgroepen van dezelfde regio of nationale gemeenschap een gezamenlijk optreden voorbereiden. Het productiemanagement zal tijdig contact opnemen met de betreffende dansgroepen. Alle afspraken moeten vooraf worden gemaakt; wijzigingen ter plekke kunnen niet worden toegepast of aanvaard.

Alle optredens tijdens de openings- en slotceremonie moeten met live muziek worden uitgevoerd. De duur van het optreden is maximaal 3 minuten (vanwege het grote aantal groepen dat deelneemt).

De avond van de inschrijvingen worden alle deelnemers aan de Europeade uitgenodigd door de stad en door zijn plaatselijke Folkloregroepen op de Welkomstsavond als dank voor jullie aanwezigheid.

Deze avond is gratis toegankelijk voor alle deelnemers aan de Europeade en het plaatselijke publiek. Dus onmiddellijk een eerste gelegenheid om te verbroederen en je eerdere Europeadevrienden opnieuw te ontmoeten.

 De Europeade maakt op gelijke voet promotie voor alle aspecten van de Europese volkscultuur, van dans tot zang, muziek, vendelzwaaien, nationale klederdrachten, enz. Daarom verwachten wij dat alle groepen op alle evenementen aanwezig zijn in hun traditionele klederdracht, in de geest van de doelstellingen van de Europeade en als teken van respect voor de anderen.

Het is aanbevolen dat u uw bagage, instrumenten en kleding tegen diefstal te verzekeren.

Het is niet nodig dat alle groepen reeds vanaf 14:30uur aanwezig zijn.  Om lange wachttijden te vermijden stellen wij volgende regeling voor :

Groepen met volgnummer     1 tot    50   moeten ten laatste om 14:30 u aanwezig zijn

Groepen met volgnummer   51 tot  100   moeten ten laatste om 15:00 u aanwezig zijn

Groepen met volgnummer 101 tot  150   moeten ten laatste om 15:30 u aanwezig zijn

Groepen met volgnummer 151 tot  200   moeten ten laatste om 16:00 u aanwezig zijn

Groepen met volgnummer 201 tot  250 moeten ten laatste om 16:15 u aanwezig zijn

Groepen met volgnummer 251 tot  296 moeten ten laatste om 16:30 u aanwezig zijn

Er zullen nummerborden staan, waardoor u gemakkelijk uw plaats kunt vinden. Ook regiemedewerkers kunnen u naar uw startplaats brengen.

Opgelet !! 

Deze volgnummers (op de voorzijde van uw naambord) geven uw volgorde in de optocht, dus NIET uw administratief nummer. Neem het nummerbord mee in de optocht, gedragen voor uw groep door 1 van uw leden of eventueel door uw gids.

 

 

Er mag tijdens de gehele optocht gedanst worden op strikte voorwaarde dat men niet ter plaatse danst en de andere groepen niet ophoudt. Ook voor de tribune/podium met Stads bestuur, genodigden en IEC-leden mag de groep NIET stilstaan, maar een optreden in voortgaande beweging wordt uiteraard toegelaten en zelfs zeer geapprecieerd.

Het Europeadedorp is het hart van de Europeade. U vindt er het hoofdpodium, het Forum (met informatie over de vorige en volgende Europeadesteden), ambachtelijke workshops, workshops voor kinderen, een folkloremarkt, een fototentoonstelling, restaurants en cafés. Ook alle avondevenementen vinden plaats in het Europeadedorp.

Het hoofdpodium is uitgerust met geluidsversterking.

Op donderdag- en vrijdagavond is er een feest met dansmuziek in het Europeadedorp. Muziekgroepen worden verzocht om dansmuziek te spelen op het 'Europeade by Night' feest in het dorp.

Van donderdag tot en met zondag kan u tussen 10:00 en 18:00 uur naar een permanent fototentoonstelling over 54 Europeades gaan kijken. 

Ook deze tentoonstelling is gratis voor alle Europeadedeelnemers en zeker de moeite waard om er een kijkje te gaan nemen.

Wie weet ontdek je daar je eigen groep in actie of individuele leden van je groep in schitterende poses.

De optocht volgt de oever van de rivier van de kathedraal naar het Europeadedorp en bedraagt 2,4 km. Dit op zaterdag van 15.00 tot 18.00.

 De deelname aan de optocht is verplicht. Het is van het grootste belang dat de groepen altijd in beweging blijven. Breng naast uw eigen vlaggen de vlag van de EU mee. De groepen krijgen een bord met hun naam dat voor de groep moet worden gedragen.

De groepen die optreden tijdens de viering moeten om 9:30 stipt aanwezig zijn in de kerk.
Groepen die de viering bijwonen mogen, indien gewenst, 1 lid vooraan plaatsen met de groeps- en/of regiovlag.
Op vrijdag is er een bespreking voorzien met 2 van de verantwoordelijken, van de groepen die optreden tijdens de Oecumenische dienst op zondag, samen met de verantwoordelijke en de priesters in de Sé Catedral de Viseu, Adro da Se, 3500-195 Viseu.
Gelieve uw groepsverantwoordelijke en koorleider daar aanwezig te laten zijn.

Het evenement 'Europeade by night' vindt plaats in het Europeadedorp en in cafés in het stadscentrum. We zullen een jamsessie organiseren voor alle belangstellende muzikanten, waarin muzikanten uit verschillende regio's en van verschillende groepen hun muziek delen en spelen en tegelijkertijd muzikaal verbroederen.
We verzoeken u om op het inschrijvingsformulier te vermelden of uw muzikanten zullen meedoen en of uw groep bereid is om samen met verscheidene andere groepen een jamsessie te leiden.
 

Het Europeadebal voor Kinder- en Jeugdgroepen wordt gehouden 1,5 uur voor het traditionele Europeadebal zodat ook de jongste telgen onder ons al kunnen proeven van een sfeervol Europeadebal.

Alle kinder- en jeugdgroepen zijn hier van harte op uitgenodigd. De muziek wordt verzorgd door muziekgroepen die aanwezig zijn op deze Europeade.

In overleg met de plaatselijke autoriteiten behoudt het IEC zich het recht voor om wegens veiligheidsredenen het programma van de Europeade geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te annuleren.

In het stadscentrum zullen 13 podia voor straatoptredens worden voorzien.

Wij hopen dat alle groepen van donderdag tot zaterdag individuele straatoptredens zullen verzorgen.

Het is onze bedoeling om zoveel mogelijk groepen aan de straatoptredens te doen deelnemen. Daarom vragen wij elke groep om ten minste 2 straatoptredens te verzorgen. Gelieve op het inschrijvingsformulier te vermelden op welke dag(en) u liefst zou optreden.

Beperk elk van je optredens tot maximum 25 minuten. Dit doen je uit respect voor je collega-groepen. De resterende 5 minuten dienen om de volgende groep de mogelijkheid te geven zich correct en degelijk op te stellen.

 

We willen de groepen de kans geven om een workshop bij te wonen waar Finse groepen andere groepen en het Finse publiek één van hun typische lokale of regionale dansen kunnen aanleren.

De dansworkshops worden op het hoofdpodium in het Europeadedorp georganiseerd.

Het stadsbestuur nodigt de groepen uit op een ontvangst met receptie.

 De groepen zijn vrij om elk 2 verantwoordelijken naar de receptie af te vaardigen. De ontvangst vindt plaats op zaterdagvoormiddag 10:00 tot 13:00.

Wij vragen de groepen om GEEN cadeaus mee te brengen, omdat we vinden dat het mooiste geschenk dat jullie kunnen geven uw deelname is met een prachtig optreden.

 uw aanwezigheid wordt wel op prijs gesteld en zo is er de mogelijkheid om andere of bevriende groepsverantwoordelijken te ontmoeten.

Groepen die – om dringende en dwingende redenen – hun inschrijving annuleren, zullen na de Europeade hun inschrijvingsgeld terugkrijgen, na aftrek van 40 €/persoon voor administratiekosten. Het restant, dus 80 €/persoon, kan NIET worden overgedragen naar het volgende jaar.

Groepen die hun inschrijving minder dan 30 dagen voor het begin van de Europeade annuleren, ontvangen echter geen terugbetaling en kunnen hun betaling evenmin overdragen naar het volgende jaar. Deze maatregel is nodig vanwege de eerste betaling die wij aan de organiserende stad moeten doen.

De groepen worden ingeschreven in het Pavilhão Gimnodesportivo do Fontelo - Avenida José Relvas - 3500-143 Viseu.. Ze ontvangen dan alle praktische informatie, samen met een badge en een programmabrochure voor elk lid van de groep, en één productiebrochure voor hun groep.

De inschrijving in het Pavilhão Gimnodesportivo do Fontelo is alleen op woensdag 25 juli open. 

Het Forum of ‘Europeade dorp’ is een ontmoetingsplaats waar we de Europeade steden een plaats geven tijdens het hele gebeuren. Zowel de nieuwe steden als de steden waar de Europeade reeds heeft plaatsgevonden kunnen hieraan deelnemen. Zij promoten hun stad door middel van toeristische brochures en ook via hun plaatselijke specialiteiten, zoals versnaperingen en drank….

Voor de groepen is dit een plaats waar zij elkaar kunnen ontmoeten en ook kunnen kennis maken met de steden waar de volgende Europeade caravaan zal neerstrijken. Hier treden (meestal) ook deelnemende groepen op in het kader van de straatoptredens.

Kinder- en Jeugdgroepen hebben de mogelijkheid zich apart te manifesteren tijdens een aparte voorstelling speciaal voorbehouden aan groepen met dansers jonger dan 18 jaar.

 De duur van de optredens hangt af van het aantal deelnemende groepen.

Het IEC is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade die de deelnemers of hun bezittingen zouden lijden.

Dit moet men melden aan de verantwoordelijke personen in de school waar uw groep verblijft.

Elke groep treedt minstens één keer op tijdens één van de twee grote manifestaties (Opening of Slotmanifestatie), alleen of samen met andere groepen uit de regio. De duur van dit optreden is voor iedereen strikt beperkt tot 3 minuten! Wij vragen u met aandrang deze toegewezen tijd van optreden niet te overschrijden!

Op vrijdag & zaterdag zijn er nog extra afzonderlijke optredens voorzien :

  • Kinder- en Jeugdgroepen op het Kinder- en Jeugdconcert
  • Muziekgroepen tijdens het muziekconcert
  • Koren op het koorconcert

De duur van deze verschillende optredens vindt u in de respectievelijke programma’s.

Als uw chauffeur een aparte hotelkamer nodig heeft, moet de groep ervoor zorgen. De groep draagt de kosten.

De deelnemende groepen betalen alle reiskosten zelf.

De groepen worden verzocht om ook tijdens de Europeade zelf voor hun vervoer te zorgen (= bus), om te verzekeren dat de reizen naar de verschillende verblijven vlot verlopen.

Gelieve te noteren dat de bus extra kilometers kan/zal afleggen, aangezien niet alle groepen onderdak kunnen krijgen in het centrum van de stad.

 

De Europese ziekteverzekeringskaart

U moet bij uw aankomst in Viseu een reisverzekeringsattest type ‘Europ Assistance’ voorleggen bij de inschrijving.

De muziekgroepen kunnen optreden op het hoofdpodium van het Europeadedorp. Het gaat om een muziekconcert  dus enkel muziek, geen zang en/of dansen  (ook niet simultaan).

De duur van de optredens hangt af van het aantal deelnemende groepen.

Bij het LOC (Lokaal Organisatie Comité). Deze beslist namelijk of de toegang voor de niet-deelnemers betalend is of niet.

Voor Turku, zie www.europeade2017.fi