Frequently asked questions

In het najaar kan u uw groep aanmelden voor deelname: https://www.europeade.eu/nl/huidig-evenement/aanvraag-voor-deelname

In december mag u dan een e-mail van ons verwachten voor de inschrijvingen die begin januari starten via de online tool My Europeade: https://www.europeade.eu/nl/huidig-evenement/registratieformulier 

Opdat uw inschrijving geldig zou zijn, moet 50% van het inschrijvingsgeld worden gestort, ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum, op de volgende rekening:
IBAN BE65 4033 0607 6196  
BIC KREDBEBB
van het INTERNATIONAAL EUROPEADE COMITÉ,
KBC bank Wijnegem, Turnhoutsebaan 297, BE – 2110 Wijnegem.

Alleen betalingen op deze rekening worden aanvaard. Het Internationaal Comité zal elke andere vorm van inschrijving en betaling weigeren. Belangrijk! Alle bankkosten zijn voor rekening van de groep.

Vermeld bij elke betaling altijd de naam van de groep en het registratienummer

Het saldo moet uiterlijk op 1 mei van het jaar van het evenement op dezelfde rekening worden ontvangen.

Groepen die voor deze datum het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld niet hebben betaald, moeten helaas worden geweigerd.
 

De groepen kunnen 1-2 dagen vroeger arriveren en/of 1-2 dagen later vertrekken. Het lokale organiserende comité zal de groepen in scholen onderbrengen. Neem hiervoor contact op met het secretariaat in Sint-Pauwels via info@europeade.eu, hier kan u ook de voorwaarden opvragen. 

Gelieve bij uw betaling de volgende referentie te vermelden: 'Europeade – extra overnachting + naam van de groep + aantal personen'. De betalingen moeten voor 1 mei van het jaar van het evenement gebeuren, rechtstreeks op de rekening van het IEC. Gelieve een kopie van uw overschrijving naar het secretariaat in Sint-Pauwels te sturen als bewijs van de betaling.
 

Elke groep treedt minstens één keer op tijdens één van de twee grote evenementen (Opening- of slotvoorstelling), alleen of samen met andere groepen uit de regio. De duur van dit optreden is voor iedereen strikt beperkt tot 3 minuten! Wij vragen u met aandrang deze toegewezen tijd van optreden niet te overschrijden!

Op donderdag, vrijdag en zaterdag zijn er straatoptredens op verschillende podia in de stad.

Op vrijdag zijn er nog extra afzonderlijke optredens voorzien:
•    Kinder- en Jeugdgroepen op het Kinder- en Jeugdconcert
•    Muziekgroepen tijdens het muziekconcert 
•    Koren op het koorconcert

De duur van deze verschillende optredens vindt u in de respectievelijke programma’s.
 

Bij de inschrijving hebben jullie 50 % van het inschrijvingsgeld betaald. Met de 2de betaling (vóór 01-05) kan het saldo van de betaling aangepast worden aan het aantal deelnemers van dat moment (meer of minder).
Tot 15-06 kunnen wij het teveel betaalde bedrag terugstorten. Na deze datum kan dit echter niet meer aangezien wij dan de 1ste doorstorting hebben gedaan naar de organiserende stad.

Tijdens de openings- en de slotvoorstelling treden de dansgroepen op als vertegenwoordigers van hun regio of nationale gemeenschap. Vanwege het voortdurend grotere aantal deelnemende groepen is het onmogelijk geworden om elke dansgroep tijdens deze evenementen tijd te geven voor een individueel optreden. Daarom moeten wij erop aandringen dat dansgroepen van dezelfde regio of nationale gemeenschap een gezamenlijk optreden voorbereiden. Het regieteam zal tijdig contact opnemen met de betreffende dansgroepen. Alle afspraken moeten vooraf worden gemaakt; wijzigingen ter plekke kunnen niet worden toegepast of aanvaard.

Alle optredens tijdens de openings- en slotceremonie moeten met livemuziek worden uitgevoerd. De duur van het optreden is maximaal 3 minuten (vanwege het grote aantal groepen dat deelneemt).
 

Er wordt met de kinder- en jeugdgroepen 1 workshop gehouden.

Tijdens deze workshop zullen de kinderen onder begeleiding van professionele begeleiders samen een danscreatie van de gastregio aanleren, welke ze op de slotvoorstelling van zondag zullen voorstellen aan het publiek.

De dansen worden op voorhand reeds doorgestuurd en kunnen in de individuele groepen al worden aangeleerd en/of doorgenomen. Op de workshop zullen de dansen herhaald worden maar vooral ook de opstelling en choreografie voor zondag worden aangeleerd.

We beperken ons tot 1 workshopmoment. We vragen dan ook aan alle kinder- en jeugdgroepen om zeker aanwezig te zijn zodat we stipt kunnen starten. Zo kunnen zij met een grote groep schitteren op de slotvoorstelling.
 

Het regie team zal:

  • De optredens billijk en eerlijk verdelen, afhankelijk van de aangeboden mogelijkheden;
  • U informeren over de inschrijving van andere groepen uit uw regio of nationale gemeenschap, zodat u een gezamenlijke voorstelling kunt geven;
  • U vooraf informeren over het programma van het evenement waarin u zult optreden;
  • U vooraf via de website informeren over de voorlopige programma’s en documenten. De informatie bevat de programma's van alle evenementen van de Europeade;
  • U op woensdag, bij aanmelding, de definitieve uren en locaties van uw optreden met u overlopen.

 

Als uw chauffeur een aparte hotelkamer nodig heeft, moet de groep ervoor zorgen.

De groep draagt de kosten. 

Als u uw bijdrage voor de verplichte ziekteverzekering heeft betaald, kunt u de Europese ziekteverzekeringskaart gratis afhalen bij uw ziekenfonds. Bij sommige ziekenfondsen kunt u de kaart zelfs online bestellen.

Vraag de kaart tijdig aan, zodat u ze voor uw vertrek in uw bezit heeft.

De Europese ziekteverzekeringskaart is maximaal twee jaar geldig. Als u de kaart verliest, dan kan uw ziekenfonds u een voorlopig vervangingsgetuigschrift afleveren. In dringende situaties kan uw ziekenfonds de kaart per fax of e-mail versturen naar het land waar u verblijft.
 

De avond van de inschrijvingen worden alle deelnemers aan de Europeade uitgenodigd door de stad en door zijn plaatselijke folkloregroepen op de welkomstsavond als dank voor jullie aanwezigheid.

Deze avond is gratis toegankelijk voor alle deelnemers aan de Europeade en het plaatselijke publiek. Dus onmiddellijk een eerste gelegenheid om te verbroederen en je eerdere Europeadevrienden opnieuw te ontmoeten.
 

In het stadscentrum zullen verschillende podia voor straatoptredens worden voorzien.

 

Wij hopen dat alle groepen van donderdag tot zaterdag individuele straatoptredens zullen verzorgen.

 

Het is onze bedoeling om zoveel mogelijk groepen aan de straatoptredens te doen deelnemen. Daarom vragen wij elke groep om ten minste 2 straatoptredens te verzorgen. Gelieve op het inschrijvingsformulier te vermelden op welke dag(en) u liefst zou optreden.

 

Beperk elk van je optredens tot maximum 25 minuten. Dit doen je uit respect voor je collega-groepen. De resterende 5 minuten dienen om de volgende groep de mogelijkheid te geven zich correct en degelijk op te stellen.

De muziekgroepen kunnen optreden op het hoofdpodium van het Europeadedorp. Het gaat om een muziekconcert dus enkel muziek, geen zang en/of dansen (ook niet simultaan).

 

De duur van de optredens hangt af van het aantal deelnemende groepen.

Kinder- en Jeugdgroepen hebben de mogelijkheid zich apart te manifesteren tijdens een aparte voorstelling speciaal voorbehouden aan groepen met dansers jonger dan 18 jaar.

 

De duur van de optredens hangt af van het aantal deelnemende groepen.

Het koor en muziekconcert vindt vrijdag plaats. Dit akoestische concert bestaat uit optredens van vocale groepen en kleine muziekgroepen.

De duur van de optredens hangt af van het aantal deelnemende groepen.

Voor iedereen. We willen de groepen de kans geven om een workshop te geven waar andere groepen en het plaatselijk publiek één van hun typische lokale of regionale dansen aanleren.

De optocht op zaterdag bedraagt gewoonlijk tussen de 2 en 3 km. 

De deelname aan de optocht is verplicht. Het is van het grootste belang dat de groepen altijd in beweging blijven. Breng naast uw eigen vlaggen de vlag van de EU mee. De groepen krijgen een bord met hun naam dat voor de groep moet worden gedragen.

Er mag tijdens de gehele optocht gedanst worden op strikte voorwaarde dat men niet ter plaatse danst en de andere groepen niet ophoudt. Ook voor de tribune/podium met stadsbestuur, genodigden en IEC-leden mag de groep NIET stilstaan, maar een optreden in voortgaande beweging wordt uiteraard toegelaten en zelfs zeer geapprecieerd.

Het Europeadebal voor Kinder- en Jeugdgroepen wordt gehouden zodat ook de jongste telgen onder ons al kunnen proeven van een sfeervol Europeadebal.

 

Alle kinder- en jeugdgroepen zijn hier van harte op uitgenodigd. De muziek wordt verzorgd door muziekgroepen die aanwezig zijn op deze Europeade.

Op donderdag en/of vrijdag (zie programma) zijn er jam-sessie’s voor de muzikanten in cafés of op pleinen in het stadscentrum. Enkele muziekgroepen, die zich hiervoor hebben opgegeven, zullen starten met het spelen van hun eigen muziek en deze met elkaar uitwisselen. Het is logisch en ook aanbevolen dat alle muzikanten van alle groepen zich daarbij mogen aansluiten. Er wordt gespeeld zonder geluidsversterking.

Breng enkele ”hard copy” mee van leuke muzieknummers uit uw repertorium. Dit vergemakkelijkt alvast het samenspel. Alle andere, niet-musicerende Europeade-deelnemers zijn uiteraard welkom om naar hun muziek te luisteren en daar ook vrij op te dansen.

Op donderdag- en/of vrijdagavond is er een feest met dansmuziek in het Europeadedorp. Muziekgroepen worden verzocht om dansmuziek te spelen op het 'Europeade by Night' feest in het dorp.

Groepen die apart optreden krijgen, wegens tijdsgebrek, geen mogelijkheid tot repeteren.

Groepen die per regio op de opening- of slotvoorstelling gezamenlijk optreden krijgen de kans hun regiodans te repeteren op donderdag (voor de openingsvoorstelling) en/of op zondag (voor de slotvoorstelling). 

Ook de kinder- en jeugdgroepen hebben een repetitie voor de gezamenlijke dans tijdens de workshop op zaterdag en een generale repetitie op zondag. 

De groepen die aangesproken werden om de vlagoverdrachten mee uit te voeren hebben eveneens een repetitiemoment op donderdag en/of zondag.

De repetitie voor de dodenherdenking vindt plaats op donderdag.

De planning van de repetities wordt meegedeeld in de regiebundel (online raadpleegbaar in juli) en op de individuele regiefiche die u op woensdag bij aanmelding ontvangt.

Het Europeadedorp is het hart van de Europeade. U vindt er het hoofdpodium, het Forum (met informatie over de vorige en volgende Europeadesteden), ambachtelijke workshops, workshops voor kinderen, een folkloremarkt, een fototentoonstelling, restaurants en cafés. 
 

De Europeade maakt op gelijke voet promotie voor alle aspecten van de Europese volkscultuur, van dans tot zang, muziek, vendelzwaaien, nationale klederdrachten, enz. Daarom verwachten wij dat alle groepen op alle evenementen aanwezig zijn in hun traditionele klederdracht, in de geest van de doelstellingen van de Europeade en als teken van respect voor de anderen.

In sommige Europeadesteden wordt een fototentoonstelling georganiseerd, met beeldmateriaal van de voorbij Europeades.

Deze tentoonstelling is gratis voor alle Europeadedeelnemers en zeker de moeite waard om er een kijkje te gaan nemen.

Wie weet ontdek je daar je eigen groep in actie of individuele leden van je groep in schitterende poses.

Bij het LOC (Lokaal Organisatie Comité). Deze beslist namelijk of de toegang voor de niet-deelnemers betalend is of niet en organiseert de ticketverkoop.