57de Europeade – Klaipèda (LT) - 13-17/07/2022

De evaluatie werd afgesloten op 20-10-2022.