Terugblik op de 58e en vooruitkijken naar 59e Europeade

Terugblik op de 58e en vooruitkijken naar 59e Europeade

Na een zeer goede Europeade 2023 in Gotha nodigde burgemeester Knut Kreuch uit voor een dankviering op 29 september 2023. Onze voorzitter Rüdiger Heß was ook aanwezig en benadrukte in zijn dankwoord de uitstekende voorbereiding en uitvoering van de Europeade van dit jaar. Samen met vele vrijwilligers uit de stad en de verenigingen werd in Gotha een fantastische Europeade georganiseerd. Knut Kreuch en Rüdiger Heß zijn het erover eens dat het belangrijk is dat de Europese Unie eindelijk moet begrijpen dat de Europeade, als grootste vredesbeweging van mensen in Europa, eindelijk financiële institutionele steun van de EU nodig heeft, vooral in deze tijd. Rüdiger Heß: "Op geen enkel moment is het belangrijker dan vandaag dat we in tijden van nationalisme in sommige Europese landen de gemeenschappelijkheid van onze waarden centraal stellen. De promotie van de Europese regio's moet centraal staan op de Europeade als eenheid in verscheidenheid."


Na de voorbereidingen in de zomer werd het contract voor de Europeade 2024 op 11 november 2023 in Nuoro, Sardinië, ondertekend door Peter de Vos en Rüdiger Heß. Rüdiger Heß: "Ik ben verheugd dat we voor 2024 opnieuw een stad in Zuid-Europa hebben kunnen vinden die onze deelnemers als gast wil verwelkomen." De Europeade wordt van 24 tot en met 28 juli 2024 in Nuoro gehouden. De eerste coördinatie begon na de Europeade in Gotha, wat betekent dat de planning en voorbereidingen die sindsdien aan de ondertekening van het contract voorafgingen, samen met Hilde Gielis als hoofd van het regieteam en Hilda Ryssaert en Annick Weyn van het Europeadesecretariaat, zeer doelgericht en positief kunnen worden genoemd. "De gesprekken met de stad, het lid van het Europeade Comité Peppino Salis uit Oliena/Sardinië en zijn vrouw Ann verlopen goed en zeer harmonieus," zegt Rüdiger Heß. Er zijn veel details besproken met burgemeester Andrea Soddu en zijn team. Maar zowel de stad Nuoro als de aanwezige deelnemers van het voorbereidingsteam van de Europeade zijn er zeker van dat er nog veel werk verzet moet worden voordat we in juli 2024 weer een fantastische Europeade kunnen beleven. Met name het zeer warme weer werd door de stad steeds vaker genoemd, waarbij aanpassingen in de dagindeling zeker nodig zullen zijn. Tegelijkertijd werd erop gewezen dat de veerboten ons gunstigere voorwaarden zullen bieden. Meer informatie hierover kan binnenkort worden verkregen op het kantoor in Antwerpen of tijdens het registratieproces. Burgemeester Andrea Soddu en voorzitter Rüdiger Heß zijn er zeker van dat de Europeade 2024 ook een evenement moet zijn dat zich richt op vrede en vrijheid in Europa. Rüdiger Heß is er zeker van: "We zullen elkaar weer ontmoeten als deel van de Europeade-familie in Nuoro en samen vijf plezierige dagen doorbrengen."